Monday, October 12, 2009

แรกเริ่ม เรียนฮวงจุ้ย เริ่มจาก พลัง ชี่

สวัสดี ศิษย์ทุกท่าน

บทเรียนแรก ขอเริ่มกันที่ พลังชี่ กันก่อน จีนโบราณ กว่า 6000 ปี เชื่อว่า มีพลังที่เรามองไม่เห็นอยู่ทุกที่ เรียกว่า ชี่ พลังชนิดนี้ จะกระจายอยู่ทั้งจักรวาล ดังนั้น บนพื้นดินก็มี ชี่ ในอากาศก็มี ชี่ การค้นคว้าในปัจจุบัน กล่าวว่า สสารที่มีอยู่ทั่วไปในจักรวาลคือ H หรือไฮโดรเจน จึงน่าจะมีพฤติกรรม เหมือน ชี่ มากที่สุดตัวหนึ่ง เพราะ พลังงานนิวเคลียร์ ก็สร้างจาก H ได้ น้ำก็มี H เป็นต้น นี่เป็นข้อสังเกตุ มิใช่ข้อสรุปนะครับ

ปราชญ์ ปรมาจารย์ ฮวงจุ้ยโบราณ กล่าวว่า ชี่ขี่ลม และ หยุดที่น้ำ หรือ กักตัวที่น้ำ นั่นน่าจะแปลว่า มันไปทุกที่ที่ลมไปถึง แต่เมื่อมาถึงน้ำ ชี่จะมีการสะสมตัว นั่นเอง ในที่ซึ่งเป็นสุญญกาศล่ะ มันขี่ลมแล้วมันจะมีชี่ไหม มีครับ หลักใหญ่บอกว่า มันอยู่ทุกที่
ก่อนจะไปศึกษาฮวงจุ้ย แม้เพียงระดับ เปลือกผิว ก็ต้องเข้าใจและยอมรับในเรื่อง ชี่ กันเสียก่อน ไม่เช่นนั้นก็จะผิดหลักการศึกษา
ฮวงจุ้ย

ขั้นต้น ขอให้นึกว่า ชี่ คือ ไฟฟ้า ถามว่า ศิษย์ทั้งหลายมองเห็นไฟฟ้า หรือไม่ ไม่เห็น แต่เห็นผลการกระทำของไฟฟ้าใช่หรือไม่
ตอบว่า ใช่ ดังนั้น ถามอีกครั้ง ศิษย์ทั้งหลาย เคยเห็นคนขอคำปรึกษาจากอาจารย์ฮวงจุ้ย แล้วสถานการณ์กลับจากเลวที่สุดมาเป็น
ดีที่สุด หรือไม่ หลายท่านบอกว่า เคย หลายท่านบอกไม่เคยเห็นกับตา แต่ถามว่าเคยได้ยินมาใช่ไหม ส่วนมากจะเคย ดังนั้น มันจึง
มีความเป็นไปได้ที่ ผลจากฮวงจุ้ยย่อมมีความจริง ของมันอยู่
เหมือนกับไฟฟ้า พลังชี่ มีตัวตนของมันอยู่ เราเห็นผลจากการกระทำของ ชี่ ได้ จากการใช้ศาสตร์ควบคุมพลังงาน ชี่ ที่เรียกว่า
ฮวงจุ้ย แต่มันต่างจากไฟฟ้า ที่ ชี่ ยังวัดด้วยเครื่องมือปัจจุบัน ไม่ได้ หรืออาจจะมีใครเริ่มวัดได้แล้ว แต่ยังไม่เป็นที่ยอมรับในสากล
ก็อาจจะเป็นได้ ทำให้ ชี่ ยังเป็นความลึกลับในระดับหนึ่ง เพียงแต่คนที่เชื่อในเรื่องนี้ ส่วนมากดูจากผล ที่เมื่อใช้ ฮวงจุ้ย จัดการพลังงาน ชี่แล้ว มันได้ผลจริงๆ ทำให้เกิดการยอมรับ

สาเหตุที่คนตะวันออกยอมรับ แนวคิด ฮวงจุ้ยได้มากกว่า ฝรั่ง ก็เพราะ เห็นว่า ทำงานได้ ได้ผลจริง ก็พอแล้ว ทำซ้ำก็ยังได้ผล
มีคนยอมรับในวงกว้าง ก็ตกลงใจเชื่อ เรียกว่า เชื่อโดยอนุมาน ซึ่งเป็นระบบความคิดที่ชาวตะวันออกคุ้นชิน ไม่ว่าจะมาจาก ประเพณี ความเชื่อ ศาสนา เป็นต้น ทำให้ฮวงจุ้ย ไม่จำเป็นต้องได้รับการรองรับ จากวิทยาศาสตร์ ก็สามารถคงความเป็น ศาสตร์ ได้อย่างถาวรมากว่า 6000 ปีเป็นอย่างน้อย

ปัจจุบัน ฝรั่งเริ่มเชื่อในฮวงจุ้ยแล้ว โดยฝรั่งเอง จากวัฒนธรรมที่มีระบบเหตุผลชัดเจนกลับเป็นคนช่วยชำระ ฮวงจุ้ยแท้ออกจากความเชื่ออื่นๆ ที่ปนเข้ามาในฮวงจุ้ย เขาศึกษากันจน ได้ตำรา ได้อาจารย์ ของจริง ได้มาแล้ว
ก็เรียนอย่าง เอาจริงเอาจัง จนบัดนี้ ได้คลี่คลายออกมาเป็น คลาสสิคฮวงจุ้ยแท้ๆ มาได้หลายปีแล้ว

ดังนั้น ขอให้เรามีความศรัทธา การมีอยู่จริงของพลังชี่ กันก่อนเป็นเบื้องต้น ก่อนที่จะเริ่มบทต่อไป โดยมีแนวคิดหลักๆ ดังนี้
ชี่ แบ่งออกเป็น หลัก 2 ชนิด เซิงชี่ คือ ชี่ดี เสมือน พลังปรมาณูที่เรานำมาทำโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ขณะที่ ซาชี่ เป็น ชี่ร้าย ที่ สร้างผลทางลบ เสมือนการนำพลังงานปรมาณู ไปสร้างเป็นอาวุธทำลายล้างกัน

คนที่เป็นผู้รู้ฮวงจุ้ย จึงเป็นคนที่ มีความรู้ในการจัดการ พลังชี่ ของธรรมชาติ ต้องตั้งใจดี คิดช่วยผู้คน แม้จะยึดเป็นอาชีพก็จะทำฮวงจุ้ย ให้ผู้มาขอรับบริการให้ดีที่สุด ต้องมีคุณธรรม อย่าโลภ และ ต้อง ศึกษาอยู่ตลอดเวลา
คติที่ว่า หากไม่รู้ฮวงจุ้ยจริง อย่าออกไปทำร้ายผู้คน น่าจะเข้าใจได้กระจ่างในตอนนี้ นั่นคือ ทำฮวงจุ้ยผิด พลังชี่ร้ายอาจ
สร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านได้ ดังนั้น ต้องฝึกตน อยู่ตลอดเวลา

คำถามท่ายบท
1.ท่านเชื่อในพลังงาน ชี่ แล้วหรือไม่ หากยังไม่เชื่ออย่าเรียนฮวงจุ้ยเด็ดขาด
2.พลังงาน ชี่ มีหลัก กี่ชนิด
3.พลังงาน ชี่ อยู่ที่ใดบ้าง

No comments: